Thứ Hai , Tháng Ba 4 2024

LPI

Cài đặt vestacp trên CentOS 7

Cài đặt vestacp trên CentOS 7

Mục tiêu cài vestacp để tạo hosting cho website. Cài đặt trên máy Linux CentOS 7. Cài đặt ban đầu – Update hệ điều hành: yum update -y – Đặt lại hotname hostnamectl set-hostname vestacp.dinhducthanh.com + Reset máy init 6 – Download source cài vestacp về máy curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh …

Đọc thêm »

SSH LINUX Bằng Public và Private Key

SSH Key là gì Secure Shell (hay còn gọi là SSH) là một giao thức mật mã cho phép người dùng thực hiện dịch vụ qua các mạng không được bảo mật. SSH Key sẽ mang đến nhiều sự bảo mật về đăng nhập hơn là chỉ dùng mật khẩu …

Đọc thêm »

Cấu Hình Dịch Vụ SSH – LINUX

– Mục tiêu: đây là bài thực hành cấu hình cơ bản cho dịch vụ ssh và thực hành cách khởi động và dừng dịch vụ ở trong máy linux server – Các mục trong bài lab + Cấu hình dịch vụ SSH cơ bản + Cấu hình dịch vụ …

Đọc thêm »

Quản Lý Dịch Vụ – LINUX

Nắm được cách để khởi động và dừng dịch vụ trong hệ điều hành linux Các phần trong bài lab: + Khởi động và Dừng một dịch vụ đối với các phiên bản LINUX cũ từ CentOS 6 trở về + Quản lý dịch vụ trong quá trình khởi động …

Đọc thêm »

Mount Bind – LINUX

– “Option Bind” có tác dụng mount file vào file, folder vào folder – Tạo folder và file + Tạo folder source [root@server ~]# mkdir /source-folder + Tạo folder destination [root@server ~]# mkdir /destination-folder + Tạo file tại folder source [root@server ~]# cd /source-folder/ [root@server source-folder]# echo bind > bind-mount.txt …

Đọc thêm »

Mount DVDROM và ISO – LINUX

Cài vmware tool từ CDROM – Cấu hình cho máy ảo LINUX cài đặt vmware tool Kiểm tra CDROM kết nối vào máy [root@centos7 ~]# ls -l /dev/cdrom lrwxrwxrwx 1 root root 3 Jun 18 03:03 /dev/cdrom -> sr0 [root@centos7 ~]# cat /proc/partitions 11 0 57244 sr0 ==> /dev/sr0 là …

Đọc thêm »

Mount Add New Hard Disk – LINUX

Khái niệm Ngữ cảnh PC (Windows hoặc LINUX) có nhu cầu nâng cấp ổ đĩa. Cần thực hiện các bước nào để gắn thêm hard disk mới vào hệ điều hành – Đối với máy Window: + Chia partition: MBR (4 primary partition tối đa 2 TB)hoặc GPT (128 primary …

Đọc thêm »