CentOS 8

Home » LPI » CentOS 8

Cài đặt chương trình Apache từ source cài đặt

Các bước chính quá trình cài đặt từ souce + Download source chương trình + Giải nén và chuyển vào trong folder + Tạo file configure + Make + Make install Biên dịch Cài đặt Apache 2.4.53 + Link tham khảo quá trình cài đặt https://httpd.apache.org/docs/2.4/ + Cài đặt...

Quản Lý Ứng Dụng Với DNF

Sử dụng chương trình DNF thay thế cho YUM để quản lý software. Khái niệm + DNF là chương trình thay thế cho YUM. + DNF là chương trình quản lý ứng dụng mặc định ở trong CENTOS8, RHEL8, Fedora 22 + Cách sử dụng của DNF khá tương đồng so với YUM. Thực hành sử dụng DNF...