Show me the meaning of being lonely

bởi | English

Home » English » Show me the meaning of being lonely

Show me the meaning of being lonely
Hãy cho anh biết ý nghĩa của nỗi cô đơn

So many words for the broken heart
Quá nhiều lời nói cho trái tim tan vỡ này

It’s hard to see in a crimson love
Thật khó để nhận ra khi đang ở trong một tình yêu sâu đậm

So hard to breathe
Thật khó để thở

Walk with me
Hãy bước cùng anh

And maybe
Và có lẽ

Nights of light so soon become
Những đêm ngập tràn ánh sáng sẽ tới sớm

Wild and free I could feel the sun
Thật hoang dại và tự do, anh có thể cảm nhận ánh mặt trời

Your every wish will be done
Từng ước mơ của em sẽ thành hiện thực

They tell me
Người ta nói với anh thế

[Chorus:]
Show me the meaning of being lonely
Hãy cho anh biết ý nghĩa của nỗi cô đơn
Is this the feeling I need to walk with?
Đây có phải là cảm giác anh cần phải chịu đựng không?
Tell me why I can’t be there where you are
Nói cho anh biết vì sao anh không thể đến bên em được
There’s something missing in my heart
Có điều gì đó đang dần mất đi trong trái tim anh

Life goes on as it never ends
Cuộc đời vẫn tiếp diễn và không bao giờ ngừng lại

Eyes of stone observe the trends
Ánh mắt lạnh lùng vẫn dõi theo những hướng đi

They never say forever gaze if only
Giá như người ta đừng bao giờ nói dõi theo nhau mãi mãi

Guilty roads to an endless love (endless love)
Những con đường tội lỗi đến với một tình yêu vĩnh cửu (tình yêu vĩnh cửu)

There’s no control
Chẳng thể kiểm soát được

Are you with me now?
Em sẽ ở bên anh lúc này chứ?

Your every wish will be done
Từng ước mơ của em sẽ thành hiện thực

They tell me
Người ta nói với anh thế

Show me the meaning of being lonely
Hãy cho anh biết ý nghĩa của nỗi cô đơn
Is this the feeling I need to walk with?
Đây có phải là cảm giác anh cần phải chịu đựng không?
Tell me why I can’t be there where you are
Nói cho anh biết vì sao anh không thể đến bên em được
There’s something missing in my heart
Có điều gì đó đang dần mất đi trong trái tim anh

There’s nowhere to run
Chẳng còn nơi nào để chạy trốn

I have no place to go
Anh cũng chẳng còn nơi nào để đi

Surrender my heart, body, and soul
Trái tim, thể xác, và linh hồn anh đều đã đầu hàng

How can it be you’re asking me
Làm sao em có thể hỏi anh

To feel the things you never show?
Cảm nhận như thế nào về những gì em chưa bao giờ thổ lộ

You are missing in my heart
Em chính là thứ đã mất đi trong trái tim anh

Tell me why I can’t be there where you are
Nói cho anh biết vì sao anh không thể đến bên em được

Show me the meaning of being lonely
Hãy cho anh biết ý nghĩa của nỗi cô đơn
Is this the feeling I need to walk with?
Đây có phải là cảm giác anh cần phải chịu đựng không?
Tell me why I can’t be there where you are
Nói cho anh biết vì sao anh không thể đến bên em được
There’s something missing in my heart
Có điều gì đó đang dần mất đi trong trái tim anh

Show me the meaning of being lonely
Hãy cho anh biết ý nghĩa của nỗi cô đơn
Is this the feeling I need to walk with?
Đây có phải là cảm giác anh cần phải chịu đựng không?
Tell me why I can’t be there where you are
Nói cho anh biết vì sao anh không thể đến bên em được
There’s something missing in my heart
Có điều gì đó đang dần mất đi trong trái tim anh