Cài đặt LINUX

bởi | LPI

Home » LPI » Cài đặt LINUX

Cấu trúc thư mục tối thiểu trong LINUX

Linux: tối thiểu sử dụng 2 phân vùng là (swap va /)

/ Vị trí ngoài cùng
/home user profile (Home Folder)
/var chua cac bien cua he dieu hanh
/usr chua cac chuong trinh duoc cai dat
/tmp folder chua file tam
/boot chua cac code cua kernel de boot
swap RAM ảo của máy tính và không thuộc phân vùng “/”

=> trong quá trình cài đặt, mỗi một folder ở trong linux ta có thể kết nối vào 1 phân vùng

Phân vùng ổ đĩa khi cài đặt

Cài đặt Linux sử dụng Partition Basic

– Tối thiểu sử dụng 2 phân vùng
+ swap : dung lượng không cần quá nhiều. Đối với ổ cứng tốc độ thấp không nên nhiều
+ / : dung lượng còn lại của hardisk

Cài đặt máy Linux sử dụng Logical Volume Manager

– PC Linux có 2 hard disk là sda và sdb
– Điều kiện để cài đặt LVM ta phải tạo ra một phân vùng cơ bản. Cần tạo ra 2 phân vùng cơ bản: /boot  và swap
– Sử dụng tính năng LVM
+ Từ dung lượng còn lại hard disk sda, tạo ra Physical Volume
+ Dung lượng còn lại sdb ta tạo ra Physical Volume
+ Tổng hợp hai physical volume ta tạo ra Volume_Group
+ Sau đó ta tạo ra các Logical Volume từ Volume_Group kết nối vào /home
+ Dung lượng còn lại Volume_Group ta tạo ra Logical Volume kết nối vào /

– Phân vùng ổ đĩa sử dụng LVM mục đích để dễ dàng giãn nở ổ đĩa sau thời gian sử dụng

Cài đặt Linux bằng RAID

– Nếu như Server vật lý có hỗ trợ vật lý, thì ta thực hiện cấu hình RAID cứng tại Server.

1 số chú ý khi cài đặt

– Nên cài bản minimal và cài thêm:

compatibility libraies
development tools