Cài đặt GNS3

bởi | CCNP, GNS3

Home » CCNP » GNS3 » Cài đặt GNS3

Install GNS3

Down load GNS3 và GNS3 VM
Đăng nhập trang gns3.com. Down load GNS3 và GNS3 VM.

Cài đặt GNS3

Cài Intel Hardware Acceleration

Bỏ chọn cài Solar-PUTTY

Next next cho cài xong NmapFinish

Chỉnh cho GNS3 chạy với quyền admin

Edit lại network để GNS3 có thể kết nối với GNS3 Vm

Kiểm tra thông tin dải IP VM Net 1. Mở CMD: ipconfig /all

Edit trên GNS3

Sử dụng GNS3 VM

Đây là thành phần quan trọng để giả lập được các thiết bị mạng

Tạo 1 folder chứa GNS3 VM và mở file GNS3 VM bằng VMware

Mở GNS3 ra kích hoạt cho sử dụng GNS3 VM

Nạp vào GNS3 các router Dynamips

Dynamips để giả lập được các dòng router cũ. Tham khảo: https://docs.gns3.com/docs/emulators/cisco-ios-images-for-dynamips/. Down load các IOS router templates này tại trang https://software.cisco.com/download/

Nạp vào file IOS router C7200-AD-15.3.BIN

Tính toán lại Ide PC để giảm mức sử dụng CPU của máy tính. Sau đó finish

Nạp vào GNS3 các PC ảo Qemu VMs

Qemu VMs là trình ảo hóa chạy open source. Tham khảo link down https://brezular.com/2013/09/17/linux-core-appliances-download/

Nạp vào Qemu VMs linux-core-4.7.7

Import thêm Qemu VMs windows 7

Nạp vào GNS3 các IOS on UNIX

Để sử dụng các dòng router và switch L3 đời mới cần nạp vào các IOU device templates

Nạp vào file licence cho IOS on UNIX:

Import thêm switch L3:Đổi icon cho switch L3Import thêm router:

Cách update GNS3 VM

Phần mềm GNS3 và GNS3 VM cần trùng version thì mới hoạt động được

Kiểm tra kết nối internet
ping 8.8.8.8

update
sudo pip3 install gns3-server==[newversion]

restart
sudo init 6

Rename lại GNS3 VM trên VM Workstation